Kolejny Pegazik za nami...

Odsłony: 645  

7 lutego 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze  odbył się eliminacje gminne.

Poniżej protokół  GBP w Czarnym Borze.

XIX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI „PEGAZIK”
7.02.2014 r. - Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK

Eliminacje gminne, godz.10:00

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze
Goście specjalni:
Adam Górecki – Wójt Gminy Czarny Bór
Renata Chruszcz – Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór

PROTOKÓŁ
XIX Dolnośląskigo Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”


Jury eliminacji gminnych Konkursu Recytatorskiego Pegazik w składzie:

 1. Renata Bocheńska – Zastępca Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze
 2. Krystyna Gałysa – emerytowana nauczycielka
 3. Anna Malinowska – emerytowana nauczycielka

Jury po przesłuchaniu 8 prezentacji w kategorii „Młodsi” POSTANOWIŁO:
•    nagrodzić:

 1. ALEKSANDRĘ CZERNIK
 2. MARTYNĘ KONIECZNĄ
 3. MAGDALENĘ RAKOCZY

•    przyznać wyróżnienie:

 1. WIKTORII BUZAREWICZ
 2. PATRYCJI BIELAK

•    zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich następującą osobę:

 1. ALEKSANDRĘ CZERNIK

Jury po przesłuchaniu 4  prezentacji w kategorii „Starsi” POSTANOWIŁO:
•    nagrodzić:

 1. HANNĘ CIĄGŁO
 2. NATALIĘ RAFALSKĄ
 3. VIVIEN KOSEK

•    przyznać wyróżnienie:

 1. NATALII KOŻUCH

•    zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich następującą osobę:

 1. HANNĘ CIĄGŁO