Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarnym Borze informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szk. 2016/2017, ustalonych na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 nr 186 poz. 1245)

Szkoła Podstawowa:
14 października 2016 r.
31 października 2016 r.
21 kwietnia 2017 r.  - klasy I – III Szkoły Podstawowej w Czarnym Borze
02 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.


Gimnazjum
14 października 2016 r.
31 października 2016 r.
19 – 21 kwietnia 2017 r. (Egzamin gimnazjalny)
02 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.


Jednocześnie informujemy, że w tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów.