Statut Gminnego Zespołu  Szkolno Przedszkolnego w Czarnym Borze (tekst ujednolicony )