1

Strzelec – Potrzuska Katarzyna

obsługa sekretariatu

2

Zołotogorow – Kozań Ewa

obsługa sekretariatu

3

Piwowarska Aneta

główny księgowy

4

Gądek Anna

intendent

PRACOWNICY OBSŁUGI
Podolska Krystyna
Rusnarczyk Irena
Widlak Katarzyna
Dębska Maria
Chlipała Krystyna
Ladenberger Lilla
Laskowska Agnieszka
Żeliszewski Mirosław
Poręba Jan
Oleksyk Mirosława
Grudzień Dorota
Kalinowska Regina
Wojtarowicz Barbara
Lepucka  Anna
Stanisz Grażyna