Weronika Strzelec

obsługa sekretariatu

Zołotogorow – Kozań Ewa

obsługa sekretariatu

Piwowarska Aneta

główny księgowy

Strzelec – Potrzuska Katarzyna

specjalista ds. kadr i płac

 

PRACOWNICY OBSŁUGI
Chlipała Krystyna
Ladenberger Lilla
Laskowska Agnieszka
Żeliszewski Mirosław
Oleksyk Mirosława
Grudzień Dorota
Wojtarowicz Barbara
Lepucka  Anna
Guzik Monika

Pawelska Agnieszka

Malinka Magdalena

Pacek Violetta

Partyńska Anna

Turek Natalia

Krzystek Anna

Romanik Bernarda