INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARKI W ŚRODOWISKU

NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Jagoda Krusz

godziny pracy: 

poniedziałek – 8.20 – 14.20

piątek – 8.20 – 14.20