Harmonogram pracy pielęgniarki szkolnej:

 

 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARKI W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

BEATA HUSAK

ANNA FRANCZAK

JOANNA DUDA

Godziny Pracy Gabinetu:

Poniedziałek - Witków

Wtorek- Przedszkole Czarny Bór

Środa - Piatek 11.15 - 13.00

 

Cele i zadania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną

 

 

 • pomiar wysokości i masy ciała;
 • badanie wzroku;
 • badanie słuchu(uszkodzenia słuchu);
 • kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi;
 • sprawdzanie prawidłowej postawy ciała;
 • współpraca z lekarzami (np. szczepienia);
 • podawanie doraźnych środków przeciwbólowych;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • opatrywanie ran;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia (prowadzenie zajęć lekcyjnych, które obejmują między innymi:

- higienę osobistą otoczenia i ciała

- prawidłowego odżywiania

- jak unikać zachorowań

 • współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.