RADA RODZICÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE Rok szkolny 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA PAWLIKA W CZARNYM BORZE
Przewodnicząca – Joanna Nosal
Zastępca –  Aldona Drop
Skarbik –  Ewa Zołotogorow - Kozań

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA PAWLIKA FILIA W WITKOWIE

Przewodnicząca – Renata Pajor-Tokarczyk
Zastępca – Aneta Ladenbergier
Skarbnik – Patrycja Góral

GIMNAZJUM IM. JÓZEFA PAWLIKA W CZARNYM BORZE

Przewodniczący – Jarosław Kosek
Zastępca – Piotr Stankiewicz
Skarbnik  - Justyna Gotówko /Izabela Rutkowska