RADA RODZICÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA PAWLIKA W CZARNYM BORZE
Przewodnicząca – Anna Partyńska
Zastępca –  Agata Lewczyńska
Skarbik –  Ewelina Łyzuń