świetlica

by Administrator
Odsłony: 9149

Dni tygodnia

Świetlica

 

 

Gimnazjum

SP Czarny Bór

SP Witków

 

Poniedziałek

7.45 - 9.00

12.40 – 15.15

 

7.00 - 9.00

12.15 -16.00

 

11.40 – 14.15

 

Wtorek

7.45 - 9.00

13.30 – 15.15

 

7.00 - 9.00

12.15 -16.00

 

11.40 – 14.15

Środa

7.45 - 9.00

13.30 – 15.15

 

7.00 - 9.00

12.15 -16.00

 

11.40 – 14.15

Czwartek

7.45 - 9.00

13.30 – 15.15

 

7.00 - 9.00

12.15 -16.00

 

11.40 – 14.15

Piątek

7.45 - 9.00

13.30 – 15.15

 

7.00 - 9.00

12.15 -16.00

 

11.40 – 14.15


Dni tygodnia

Godziny pracy Logopedy

 

Bieniasiewicz Marzena

Przedszkole

SP Czarny Bór

SP Witków

 

Poniedziałek

7.45 - 12.45

-

-

Wtorek

-

7.45- 9.00

-

Środa

-

7.45- 9.00

-

Czwartek

-

7.45- 9.00

-

Piątek

-

-

7.45 - 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica szkolna w GZSZ-P Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze


Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów klas I - VII. Jest czynna codziennie w godzinach 7.00 - 9.00 i 12.35-16.00. Głównym celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, odrobienia prac domowych.
Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci.
Szczególną uwagę w czasie zajęć świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Praca wychowawców skupia się na następujących zadaniach:

* Dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych.
* Przygotowanie i uzupełnianie dokumentacji, organizacja pracy świetlicy.
* Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz poprawnego zachowania się i wzajemnej życzliwości.
* Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dzieci.
* Rozwijanie zainteresowań, aktywności artystycznej, wrażliwości estetycznej ekspresji twórczej i wyobraźni. Pogłębianie i utrwalanie wiadomości zdobytych na lekcjach.
* Stworzenie warunków do osiągania powodzenia szkolnego wychowankom.
* Współpraca z wychowawcami klas, z rodzicami, z pedagogiem szkolnym.
* Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zasad kultury dnia codziennego. 

W świetlicy prowadzone są następujące formy zajęć:
* gry i zabawy towarzysko - rozrywkowe - wdrażające do kulturalnego obcowania w zespole;
* gry logiczne, zabawy dydaktyczne - gry ćwiczące sprawność umysłową, pamięć, orientację;
* gry i zabawy stolikowe;
* gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe;
* zajęcia plastyczno - techniczne - rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną;
* zajęcia umysłowo - czytelnicze, konkursy typu quizy, zgaduj zgadule, opowiadanie bajek i baśni
* zajęcia na świeżym powietrzu;
* zajęcia relaksacyjne;
* gry i zabawy muzyczno - rytmiczne.

Wychowawcy świetlicy:
Edyta Igras
Dorota Turek
Ewa Zima