klasa

wychowawca

I a

Joanna Duroł

I b

Dorota Turek

I c

Marzena Myśliwiec

II c

Anetta Włodarz - Uszko

II b

Jolanta Karolczyk

II a

Marcelina Marczak

III a

Iwetta Bugaj

III b

Ewa Górecka

IV a

Marzanna Glazar - Kwiecień

IV b

Anna Kaczanowska

V a

Marcin Urbaniak

V b

Radosław Rałowski

VI a

Julita Urbaniak

VII a

Edyta Kuzera

VII b

Malwina Wojtarowicz

VII d

Paulina Gryka

VIII a

Katarzyna Rafałowicz

VIII b

Danuta Baraniec

VIII c

Wiesława Wilk

VIII d

 Elżbieta Kargol

grupa

wychowawca

3-4 latki

Sigrid Madziar - Kosek

3-4 latki

Elżbieta Chylińska, Małgorzata Karpińska

3-4 latki

Małgorzata Michalak

4-5 latki

Ewa Zima

5 latki

Katarzyna Wójtowicz

5-6 latki

Teresa Śmiłowska

5-6 latki

Grażyna Szczepaniak

5-6 latki

Halina Kiełbasa

5-6 latki

Stanisława Lipień

 

 

Baraniec Danuta

 matematyka, informatyka

Myśliwiec  Marzena

 logopeda, edukacja wczesnoszkolna

Bocheńska Renata

 pedagog szkolny

Borcoń Marta

język polski, przyroda, wdż

Bugaj Iwetta

edukacja wczesnoszkolna

Chylińska Elżbieta

wychowanie przedszkolne

Czopek Małgorzata

wychowanie przedszkolne

Duroł Grażyna

edukacja wczesnoszkolna

Duroł Joanna

edukacja wczesnoszkolna

Glazar – Kwiecień Marzanna

 biologia, wdż

Górecka Ewa

edukacja wczesnoszkolna

Gryka Paulina

historia, wos

Janik Anna

muzyka, plastyka, religia

Kaczanowska Anna

język niemiecki, religia

   

Kargol Elżbieta

geografia, plastyka

Karolczyk Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

Karpińska Małgorzata

wychowanie przedszkolne

Kiełbasa Halina

wychowanie przedszkolne

Koniuszewska Kinga

język angielski

Koralewska Krystyna

 język polski

ks. Sałaga Piotr

religia

Kuzera Edyta

matematyka, informatyka

Lewandowska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

Lipień Stanisława

wychowanie przedszkolne

Łatka Anna

fizyka, chemia

Madziar – Kosek Sigrid

wychowanie przedszkolne

Marczak Marcelina

edukacja wczesnoszkolna

Michalak Małgorzata

wychowanie przedszkolne

Nir Grażyna

biblioteka

Pyrdoł Danuta

wychowanie fizyczne

Rafałowicz Katarzyna

język polski

Rałowski Radosław

wychowanie fizyczne

Rejman Kinga

język angielski

Skowrońska Ewa

matematyka,  informatyka

Szczapaniak Grażyna

wychowanie przedszkolne

Śmiłowska Teresa

wychowanie przedszkolne

Turek Dorota

edukacja wczesnoszkolna

Urbaniak Julita

język polski, historia

Urbaniak Marcin

wychowanie fizyczne

Wilk Wiesława

pedagog szkolny, biologia, wdż

Włodarz – Uszko Anetta

edukacja wczesnoszkolna

Wodziak Arkadiusz

fizyka, technika, informatyka, edb

Wojtarowicz Malwina

język angielski

Wójtowicz Katarzyna

wychowanie przedszkolne

Zamojska – Kosek  Jowita

wychowanie fizyczne, świetlica

Zasada Danuta

świetlica, religia

Zima Ewa

edukacja przedszkolna

Żuraw Honorata

język polski, historia