Skład Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym 2019/2020:

 1.  Przewodnicząca: Dominika Mrówka klasa 8b
 2.  Zastępca: Daria Adamczak klasa 8b
 3.  Zastępca: Wiktoria Krol klasa 8b
 4.  Sekretarz: Marcin Bijak klasa 8a

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze

 na rok szkolny 2019/2020

 

Opiekunowie samorządu: Teresa Śmiłowska, Malwina Wojtarowicz, Julita Urbaniak, Marzena Myśliwiec

 

 1. I.       Cele Samorządu Uczniowskiego

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów, działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Kształtowanie zasad demokracji, samorządności, współdziałania zespołowego.
 • Uczestnictwo w życiu szkoły, podejmowanie decyzji we współpracy z pozostałymi organami Szkoły (Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców).
 • Dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i rozwijanie tradycji Szkoły.
 • Uświadamianie i propagowanie poprawnej polszczyzny oraz eliminowanie błędów językowych.
 1. II.    Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Zadania do wykonania

Termin

1.

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Pomoc przy organizacji „Europejskiego Dnia Języków Obcych” – przygotowanie dekoracji i szkolnej akademii.

Konkurs na super chłopaka  i przygotowanie stoiska z ciastem.

Wrzesień

2.

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej – gazetki okolicznościowe, pomoc przy organizacji apelu, wręczenie upominków pracownikom szkoły.

Pomoc w organizacji Dnia Patrona Szkoły oraz przygotowanie upominków dla uczniów klas I z okazji Pasowania na Ucznia.

Włączenie się do akcji zbiórki karmy dla schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu

Dzień walki z głodem – akcja informacyjna

Akcja „Zapalamy znicze na zapomnianych grobach” , zapalenie znicza na grobie i przy pomniku Patrona Szkoły

Październik

3.

Dyskoteka andrzejkowa- wróżby i zabawy andrzejkowe

Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Rozpoczęcie zbiórki środków higienicznych dla wałbrzyskiego hospicjum

Listopad

4.

 Światowy Dzień walki z AIDS- Akcja informacyjna

Mikołajki - rozdanie paczek mikołajkowych w klasach I-III, słodkie upominki dla pozostałych uczniów

Kontynuacja zbiórki środków higienicznych dla wałbrzyskiego hospicjum

Wyjazd do hospicjum w Wałbrzychu, przekazanie świątecznych upominków

Przygotowanie dekoracji świątecznych oraz złożenie świątecznych życzeń wszystkim pracownikom szkoły

Grudzień

5.

Dyskoteka karnawałowa

Wyjazd do schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu i przekazanie paczek z karmą

 Udział w akcji ”I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” – zbiórka słodyczy dla dzieci z domu dziecka

Styczeń

6.

Organizacja poczty walentynkowej, oraz „Dnia Miłych Słówek”; dekoracje  walentynkowe

Pomoc w organizacji Narciarskiego Biegu Krasnali -Loteria fantowa

Luty

7.

Dzień Kobiet –wręczenie upominków paniom i dziewczynkom, przygotowanie gazetki okolicznościowe.

Marzec

8.

Dekoracje z okazji Świąt Wielkanocnych, życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły.

Kwiecień

9.

Przygotowanie apelu z okazji święta Konstytucji 3 Maja

Dzień Niezapominajki

Maj

10.

Dzień Truskawki

Podsumowanie pracy SU w  roku szkolnym 2019/2020, sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego

Czerwiec