SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2017/2018

Opiekun samorządu:  Dominika Bródka
Skład zarządu samorządu uczniowskiego:
Amelia Kluczyńska – przewodnicząca
Mateusz Majerski – zastępca
Michał Rowiński - sekretarz

I. Cele Samorządu Uczniowskiego

* Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Publicznego Gimnazjum
* Przestrzeganie praw uczniów i ich obrona.
* Kształtowanie zasad demokracji, samorządności, współdziałania zespołowego.
* Uczestnictwo w życiu szkoły, podejmowanie decyzji we współpracy z pozostałymi organami Szkoły (Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców).
* Dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i rozwijanie tradycji Szkoły.

II.    Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Zadania do wykonania

Termin

Odpowiedzialni

1.

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Pomoc przy organizacji „Europejskiego Dnia Języków Obcych” – przygotowanie dekoracji korytarzy oraz konkursu

 

Plebiscyt na najsympatyczniejszego chłopaka w gimnazjum

Wrzesień

Opiekun SU

 

Opiekun, zarząd SU

Zarząd SU

 

2.

Dekoracje korytarzy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uruchomienie radiowęzła szkolnego, zaplanowanie audycji na bieżący rok szkolny

Włączenie się do akcji zbiórki karmy dla schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu

Przyłączenie się do akcji charytatywnej „góra grosza”

Październik

Zarząd SU, opiekun SU

Opiekun SU

Opiekun SU,

Zarząd SU

wolontariusze

 

 

3.

Dyskoteka andrzejkowa- wróżby i zabawy andrzejkowe

Pomoc przy organizacji warsztatów dla uczniów „Cybernauci”

Kontynuacja akcji charytatywnej „góra grosza”

 

Listopad

Opiekun SU,

Opiekun SU,zarząd SU

wolontariusze

 

4.

Wspólne mikołajkowe śpiewanie kolęd – radiowęzeł

Zbiórka środków higienicznych dla wałbrzyskiego hospicjum

Wizyta Św. Mikołaja w klasach I-III

Wyjazd do hospicjum w Wałbrzychu, przekazanie świątecznych upominków

Kontynuacja akcji charytatywnej „góra grosza”

 

Grudzień

Zarząd SU

 

wolontariusze

zarząd SU

Opiekun SU

wolontariusze

 

 

5.

Dyskoteka karnawałowa

Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Akcja „kochasz dzieci, nie pal śmieci

- dystrybucja ulotek informacyjnych

Styczeń

Opiekun SU

Zarząd SU,
opiekun, wolontariusze

wolontariusze

 

6.

Organizacja poczty walentynkowej, życzenia, dekoracje okolicznościowe

Podsumowanie pracy samorządu w I semestrze 2017/.18

Luty

Zarząd SU

 

Opiekun SU

7.

Dzień Kobiet – plebiscyt na najsympatyczniejszą dziewczynę w gimnazjum

Audycja radiowa nt. sufrażystek.

Kolorowe powitanie wiosny.

Marzec

Zarząd SU

 

Opiekun SU, zarząd SU

8.

Dekoracje z okazji Świąt Wielkanocnych, pomoc w organizacji apelu i przygotowaniu palm wielkanocnych

Audycja radiowa z okazji „Dnia Ziemi”

 

Kwiecień

Zarząd SU

 

Opiekun SU, zarząd SU

9.

Audycja radiowa z okazji Konstytucji 3 Maja

Pomoc w organizacji szkolnego konkursu j.angielskiego „Learn English”

Maj

Opiekun SU

Zarząd SU

Opiekun SU, zarząd SU

10.

Międzynarodowy Dzień Dziecka – włączenie się w przygotowanie imprez sportowych; pomoc w organizacji Gminnego Biegu po zdrowie

Podsumowanie pracy SU w minionym roku szkolnym, sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu

 

Czerwiec

Zarząd SU, opiekun SU, wolontariusze

Opiekun SU