Deklaracja dostępności

by Administrator
Odsłony: 2930

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www. gzspczarnybor.pl

Data publikacji: 2012 r.

Data aktualizacji:  15.09.2020 r.

W Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) oraz https://ware.webaim.org/  z którego wynika, że strona internetowa https://www.gzspczarnybor.pl spełnia wymagania w 96,54 %

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 15-09-2020r.  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Ewa Zołotogorow-Kozań, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz Pan Arkadiusz Wodziak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8450 579. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez stronę internetową: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością, posiada cztery wejścia do budynku bezprogowe z poziomu chodnika.

 

Miejsca Parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

 

Dostępność tłumacza języka migowego:

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze nie oferuje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej:

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.