Zawiadomienie o I sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Czarnym Borze

Odsłony: 539  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3. Uroczyste ślubowanie radnych Młodzieżowej Rady Gminy.

4. Powołanie:

· Prezydium Rady,

· Komisji Rewizyjnej,

· Zespołów problemowych.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

6. Sprawy różne.

Zamknięcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Bór.