„M dla ptaków i nietoperzy”

Administrator  
Odsłony: 926  

budka legowa pix„Przyroda to nasze naturalne dobro. Jesteśmy jej częścią” – wie o tym każdy uczeń Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarnym Borze oraz mieszkańcy naszej gminy. Wspólnymi siłami gminy i szkoły chcemy ją chronić. Z inicjatywy wójta gminy pana Adama Góreckiego i pana Piotra Piechockiego realizujemy w szkole projekt, którego celem jest budowa  budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

Najpierw pan Piotr Piechocki zapoznał uczniów z „wymaganiami”  naszych skrzydlatych lokatorów oraz zasadami budowy budek. W najbliższym czasie uczniowie będą sami takie budki robić. Niezbędne materiały do ich budowy są już zgromadzone dzięki życzliwości lokalnych sponsorów – pana Zbigniewa Filipa i pana Jerzego Kowalika.

Wójt Adam Górecki zadbał też o właściwe środowisko dla naszych skrzydlatych przyjaciół i już wkrótce rozpoczniemy nasadzanie drzew na terenie lasów gminnych i wokół nartorolkostrady. Wśród nasadzeń zajdą się buki, jesiony, lipy, świerki, modrzewie i jodły.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie i ich rodzice włączą się aktywnie w te zaplanowane działania projektowe. Ich efekty będą nas cieszyć, dadzą satysfakcję  i radość ze wspólnej pracy na rzecz naszego środowiska.