GMINNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARNYM BORZE W PROJEKCIE „DEUTSCH PLUS” POD PATRONATEM GOETHE INSTITUT I AMBASADY NIEMIEC W WARSZAWIE

Administrator  
Odsłony: 1118  

doutschplusOd września rozpoczęliśmy współpracę z Goethe Institut w ramach  projektu „Deutsch plus”, który wspiera szkoły w działaniach na rzecz popularyzacji języka niemieckiego, co umożliwiło nam zdobycie członkostwa w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnione znakiem  Deutsch Plus).

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania językiem niemieckim poprzez wzbudzenie większego  zainteresowanie uczniów językiem niemieckim i kulturą Niemiec. W projekcie ,,Deutsch Plus” przewidziane są liczne aktywności i imprezy językowe dla uczniów oraz nauczycieli, np.: możliwość udziału uczniów w ogólnopolskich konkursach i projektach z atrakcyjnymi nagrodami, wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, co umożliwi uczniom kontakt z „żywym językiem”, zaproszenie naszych uczniów do udziału w uznawanych na całym świecie egzaminach Goethe Institut, promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w mediach, udział w wymianie uczniowskiej w sesjach online oraz udział w bezpłatnych lekcjach poprzez Skype.

Przed nami pierwsze wyzwanie: spotkanie z młodzieżą niemieckojęzyczną. Zapraszamy do współpracy i śledzenia naszych działań.

Anna Kaczanowska (koordynator projektu)