„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (Janusz Korczak)

Administrator  
Odsłony: 490  

prawaW tym roku przypada wyjątkowa, bo 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W szkole w Witkowie nauczyciele przypomnieli dzieciom, że nie tylko należy świętować  Dzień Dziecka, ale także Światowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji zaplanowaliśmy do realizacji działania, które miały na celu zapoznać dzieci z ich prawami.  W naszej szkole powstała gazetka o prawach dziecka, przeprowadzono prelekcje dla uczniów, a dla najmłodszych były kolorowanki z komentarzem.  Przypomnijmy zatem jakie prawa mają dzieci.

Dziecko ma prawo do:

 • wychowywania się w rodzinie,
 • adopcji,
 • oświaty i nauki,
 • kultury, wypoczynku i rozrywki,
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
 • dostępu do informacji,
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
 • prywatności,
 • równości.

Prawa socjalne dziecka:

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:
Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. (M.L.)