Pomoc w formie dożywiania dla dzieci.

Odsłony: 2217  

pom spoOśrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje, o możliwości ubiegania się o pomoc w formie odżywiania dla dzieci uczących się na rok szkolny 2019/2020.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku. Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 792,00 zł.

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.Osoby pracujące: zaświadczenie o zarobkach za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (wynagrodzenie netto);

2.Renciści/emeryci: aktualna decyzja lub odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku;

3.Osoby bezrobotne: aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;

4.Rolnicy: nakaz płatniczy z wyszczególnionymi hektarami przeliczeniowymi;

5.Ksero decyzji o pobieranych świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym i energetycznym.

Dokumenty prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do dnia 14 stycznia 2020r. w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.