Życzymy, życzymy Janowi Pawłowi II !!!

Administrator  
Odsłony: 194  

papiiiDo setnej rocznicy urodzin Wielkiego Polaka, Wielkiego Papieża Jana Pawła II ,uczniowie klas 1 -8 przygotowywali się cały rok.  W październiku   w  41 rocznicę pontyfikatu  Jana Pawła II  wykonali informacyjno- artystyczną gazetkę , przedstawili program słowno-muzyczny  w kościele w Czarnym Borze. W szkole dla klas 4-8  został ogłoszony  konkurs : ‘’Piszemy listy do Jana Pawła II –Niebo’’.   Uczniowie klas  7  przygotowali prezentacje o papieżu;  niektórzy wzięli  udział   w     Diecezjalnym   Konkursie Plastycznym z okazji stulecia urodzin Karola Wojtyły.  Wiele katechez i pogadanek poświęcaliśmy Wielkiemu Papieżowi, przygotowywaliśmy inscenizacje, oglądaliśmy filmy Jemu poświęcone. 

Pandemia  sprawiła, że nie wszystkie z zaplanowanych działań udało nam się zrealizować.   Pamiętajmy jednak o Świętym Janie Pawle II, naszym Wielkim Rodaku  i   z ufnością prośmy Go  o wstawiennictwo u Boga. Papież jako święty  ma wielką moc pomagania tym , którzy  proszą.

(D.Z, T.Ś)

.

„Trzy matki Jana Pawła II”

Mówi się, że matkę ma się tylko jedną,

a ja śmiało rzec mogę, że to nic pewnego.

Szybko udowodnię to dzisiaj Wam,

że Jan Paweł II nie jedną, a trzy matki miał.

Pierwsza to ta, która go urodziła,

przez dziewięć miesięcy pod sercem nosiła.

Druga to uwielbiona przez niego Maryja Święta,

do niej się wszyscy uciekamy, gdy trwoga wielka.

O trzeciej matce często mawiał nasz Papież wspaniały,

a jak bardzo ją kochał, wie już każdy Polak mały.

Mówił o niej, że jest matką szczególną,

która w swej historii przecierpiała bardzo dużo.

To Ojczyzna nasza, której wolność po raz setny obchodzimy,

nasza wspólna matka, o którą troszczyć się powinniśmy.

Papież rodak ukochał jej historię i trudne dzieje,

przyrodę piękną i każde należące do niej stworzenie.

To On całował naszą ojczystą ziemię,

kiedy pielgrzymował w rodzinne miejsce.

To On nauczał, aby miłość jej okazywać,

nigdy w nią nie wątpić i szczęścia w niej upatrywać.

Dlatego dzisiaj uczę się wytrwale i wiernie,

by kiedyś zasłużyć się dla Polski dzielnie.

A póki co, czerpię ze wzoru doskonałego,

największego naszego patrioty – Jana Pawła II.

Autor: Paweł Szewczyk, Aneta Szewczyk

pappiii2