BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

Odsłony: 1417  

10zasadbezpieczenstwauczenplakatinformacyjny scaledSzanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Zgodnie z rekomendacją MEN 1 września wracamy do szkoły i do tradycyjnej formy kształcenia, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia jednak, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, w szkole będą obowiązywały procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie szkoły www.gzspczarnybor.pl  w zakładce BEZPIECZEŃSTWO. Otrzymacie je Państwo również za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Organizacja zajęć          w szkole i placówce - otwórz !!!

Do zobaczenia 1 września!

Anna Dziewit

dyrektor szkoły

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Organizacja zajęć w szkole i placówce

 

10zasadbezpieczenstwarodzicplakatinformacyjny scaled