Informacje dotyczące dożywiania dzieci

Odsłony: 1361  

pomoc spolOśrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje, o możliwości ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci uczących się na  rok szkolny 2021/2022.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów potw
ierdzających dochód wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku. Pomoc adresowana jest do rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć: 

1.Osoby pracujące: zaświadczenie o zarobkach za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (wynagrodzenie netto);
2.Renciści/emeryci: aktualna decyzja lub odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku;
3.Osoby bezrobotne: aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
4.Rolnicy: nakaz płatniczy z wyszczególnionymi hektarami przeliczeniowymi; 
5.Ksero decyzji o pobieranych świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym i energetycznym.
Dokumenty prosimy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Czarnym Borze od dnia 10 stycznia 2022 r. w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00