KOMPAS KREATYWNOŚCI

Odsłony: 2555

PLAKAT page 0001Jesteśmy jedną z niewielu szkół w Polsce, która została wybrana do ogólnopolskiego programu  Kompas Kreatywności realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim z Wydziałem Psychologii.

Program łączy założenia pedagogiki twórczości i edukacji wielokulturowej. Nadrzędnym celem programu jest rozwój kreatywności, kompetencji wielokulturowych oraz umiejętności prospołecznych dzieci, niezbędnych do efektywnej pracy w grupie. Jest realizowany w klasie 2a pod opieką Joanny Duroł.

Zajęcia realizowane w ramach programu przebiegają w trzech etapach. Pierwszy etap zaciekawienie to forma twórczej rozgrzewki, której głównym celem jest pobudzenie ciekawości poznawczej, wprowadzenie w tematykę zajęć oraz wytworzenie motywacji do odważnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Kolejny etap twórcze poszukiwania to ćwiczenia typowe dla treningu twórczości, mające na celu stymulowanie rozwoju kreatywności, ale też przygotowanie dzieci do podjęcia aktywności o charakterze twórczym oraz wzmocnienie ich odwagi tworzenia. Co istotne, twórcze działania podejmowane przez dzieci na tym etapie nie są celem samym w sobie - bezpośrednio łączą się z etapem odkrywania, który ukierunkowany jest na wzbogacanie wiedzy dzieci o własnym kraju i innych kulturach, wzmacnianiu ich otwartości oraz tolerancji wobec odmienności kulturowej.

Klasa 2a jest na początku twórczej drogi, która już budzi zaciekawienie. Dzieci chętnie wykonują zadania programowe. Zaopatrzone w paszporty, kompasy i ciekawość wyruszają w drogę. Na początek Polska, Gród Kraka i kaszubskie stolemy.