NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA na lata 2021-2025

Odsłony: 1651

UnknownMiło nam poinformować, że nasza Gmina- Gmina Ludzi z Pasją  otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” priorytet 3.

Celem Programu jest rozwijanie zaintersowań przez promowannie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej opcjonalnej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w imprezach czytelniczo-kulturalnych i współpraca z innymi bibliotekami.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych”. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone  zatem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, realizację działań promujących czytelnictwo na terenie szkoły i gminy oraz zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.

Całkowity koszt realizacji Programu wyniesie 15.000 zł, z tego:

-12 000 zł  to środki pochodzące z budżetu państwa

- 3 000 zł  to wkład własny organu prowadzącego szkołę. 

DZIĘKUJEMY! Unknown 2Unknown 3Unknown 4Unknown 5Unknown 6Unknown 7