Dzień Edukacji Narodowej

Administrator  
Odsłony: 2003  

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z okazji tego święta w piątek w naszej szkole odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły, pani Anna Dziewit, powitała przybyłych na uroczystość gości: pana Adama Góreckiego – wójta gminy Czarny Bór, księdza Ryszarda Pitę – proboszcza parafii Czarny Bór, przedstawicieli Rady Rodziców oraz całą społeczność szkolną – grono pedagogiczne, emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów.

Pani dyrektor podziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za pełną zaangażowania i kreatywności pracę z dziećmi i młodzieżą. Następnie głos zabrał pan wójt Adam Górecki, który życzył całemu gronu pedagogicznemu dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej, a przede wszystkim cierpliwości i dobrych pomysłów na ciekawy sposób przekazywania uczniom wiedzy.

W części artystycznej uczniowie z klas IIb i IIIa oraz chór szkolny przygotowani przez p. Iwettę Bugaj, p. Jolantę Madejewską oraz p. Annę Janik zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, którym podziękowali nauczycielom za trud włożony w dotychczasową naukę oraz wychowanie. Piękne wiersze, optymistyczne piosenki, humorystyczne scenki wykonaniu najmłodszych uczniów doczekały się gromkich braw od widowni.

Na zakończenie uroczystości uczniowie przekazali nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane pudełeczka ze słodkimi upominkami. 

Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy w bardzo uroczystej  atmosferze. Galowe stroje i symboliczne róże w uczniowskich dłoniach podkreślały świąteczny charakter tego dnia.