ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W IV WIELKIEJ LIDZE CZYTELNIKÓW

Administrator  
Odsłony: 1539  

ligaKonkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej
 i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników.

  • Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek (z listy książek konkursowych wybranych dla naszej szkoły) i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów.
  • Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
  • Każdy formularz testu dotyczy jednej książki.
  • Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.
  • Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 6 sprawności, biorą udział w szkolnym teście kwalifikacyjnym do drugiego etapu – powiatowego.
  • Zapisy w bibliotece szkolnej.
  • Odbiór testów w bibliotece szkolnej.

Zdobywaj z nami sprawności czytelnicze, awansuj do kolejnych etapów, wygrywaj nagrody i baw się świetnie!

Informacje o konkursie i szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie: https://wielka-liga.pl/

                                                       Koordynator szkolny Grażyna Nir