info11Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III – wracają do szkoły. W szkole działać będą zasady – wytyczne MEiN, MZ, GIS, które mają zapewnić dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły bezpieczeństwo. Bardzo prosimy o przypomnienie dzieciom zasad wynikających z obostrzeń i dbałości o zdrowie własne i innych (dystans, dezynfekcja, maseczki…)