Plakat Poczuj A3 do publikacji w internecieInstytut Transmisji Kulturowej realizuje projekt: „Poczuj – od dźwięku do emocji” dofinansowany w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Edukacja kulturalna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
"Poczuj" w języku górali śląskich oznacza "posłuchaj" - głównym założeniem projektu jest połączenie rozwoju osobistego z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Odbiorcami działań są przede wszystkim dzieci i młodzież, którzy w aktywny i twórczy sposób wezmą udział w programie artystycznym (koncerty i warsztaty Joszka Brody), gdzie rozwiną zdolności i umiejętności oraz poszerzą wiedzę z zakresu edukacji artystycznej zawartej w podstawie programowej, w szczególności poprzez łączenie muzyki z innymi obszarami wiedzy, zwłaszcza werbalizację emocji i uczuć, rozpoznawanie etnicznych instrumentów muzycznych i odkrywanie potencjału tkwiącego we wzmacnianiu własnej tożsamości kulturowej. Działania realizowane będą w szkołach wiejskich, w województwach dolnośląskim, śląskim, podlaskim i lubelskim. Uczestnicy działań będą mogli utrwalać rezultaty dzięki pracy z materiałami fizycznymi i multimedialnymi. Materiały multimedialne będą dostępne w Internecie na stronie instytuttransmisjikulturowej.pl/poczuj