W czasie uroczystości dzieci wysłuchały listu od Pani Wiosny oraz wykonywały zadania dotyczące nowej pory roku: rozwiązywały zagadki, śpiewały piosenki i tańczyły przy wiosennej muzyce. Po zabawie w sali wszyscy wyruszyli barwnym korowodem na spacer w okolice przedszkola. Dzieci pożegnały Marzannę, a okrzykami i głośnym graniem na grzechotkach przywołały upragnioną wiosnę. Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i mają nadzieję, że zagości na dobre.