kal kartka 06 25SP Witków - godz. 8.00
SP Czarny Bór
klasy 8 - godz. 9.00  - hala sportowa
klasy III - godz. 10.00 - aula
klasy I i II - godz. 10.00 - w swoich klasach z wychowawcą
klasy IV - VII - godz. 10.30 w swoich klasach.