Młodzieżowa Rada Gminy - powołanie komisji i harmonogram działań wyborczych!!!!

Odsłony: 491  

Harmonogram działań wyborczych

Termin

Działanie

20. 01. 2014 r.

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej przez dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarnym Borze.

Apel w szkole prezentujący Młodzieżową Radę Gminy.

Lekcje wychowawcze w klasach dotyczące działalności Młodzieżowej Rady Gminy.

21. 01. 2014 r.

Rozmieszczenie plakatów na terenie gminy. Umieszczenie na stronie internetowej Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego informacji o Młodzieżowej Radzie Gminy.

22. 01. 2014 r.

Ogłoszenie terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy przez Gminną Komisję Wyborczą.

05. 02. 2014 r.

Składanie list popierających kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy

07. 02. 2014 r.

Publikacja listy kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy.

07–13. 02. 2014 r.

Kampania wyborcza kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy.

14. 02. 2014 r.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy.

19. 02. 2014 r.

Ogłoszenie wyników wyborów do godziny 14 – tej.