Bierzemy udział w programie "Przełącz energię"

Odsłony: 507  


Program „Przełącz energię” skierowany jest do 50 uczniów i uczennic Gimnazjum w Czarnym Borze. 
Główny cel projektu:  Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  poprzez realizację programu rozwojowego obejmującego zajęcia dodatkowe w okresie od 01.01.2014 do 31.07.2014 w ramach oddolnej inicjatywy lokalnej
Zajęcia będą służyć zdobywaniu kompetencji społecznych, informatycznych, matematyczno – fizycznych, prozawodowych oraz z ochrony zdrowia.
Okres realizacji działań 1 stycznia 2014 - 31 lipiec 2014 r.

Regulamin projektu - do pobrania.

Deklaracja - do pobrania.