SAMORZĄD UCZNIOWSKI WAŻNA SPRAWA

Odsłony: 1215

imagesKtóż, jak nie SU w naszej szkole:

  • Reprezentował ogół uczniów.
  • Działał  na rzecz społeczności uczniowskiej i obrony jej praw.
  • Dbał o uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz o partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  • Rozwijał demokratyczne formy współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Kształtował umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
  • Dbał o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
  • Inspirował i organizował życie kulturalne i intelektualne na terenie szkoły.
  • Reprezentował  postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec pani dyrektor i grona pedagogicznego.
  • Propagował ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

 Przygotowywał najważniejsze informacje na apele porządkowe.

  • Promował kulturalne i bezpieczne zachowania , samopomoc koleżeńską i  zdrowy styl życia.
  • Wykonywał okolicznościowe dekoracje oraz aktualizował informacje na tablicy SU oraz stronie internetowej szkoły.
  • Współpracował z nauczycielami oraz Dyrektor  szkoły.
  • Pomagał w organizowaniu akcji charytatywnych na terenie szkoły i poza nią.
  • Promował szkołę w środowisku lokalnym.

Rok szkolny 2022/2023 obfitował w szereg działań, akcji, zadań, którymi zajmował się Samorząd Uczniowski, prężnie działający na terenie naszej szkoły. Na stronie internetowej na bieżąco pojawiały się artykuły, opowiadające o tym, co ciekawego działo się pod patronatem Samorządu. Wszystkim członkom, działaczom i opiekunom należą się wielkie podziękowania i słowa uznania .(M.B)