15 tys. złotych dla biblioteki !!!

Administrator  
Odsłony: 1206  

nprcz 2584
BIBLIOTEKA SZKOLNA Gminnego Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Czarnym Borze otrzymała  dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. 

Program ma na celu wspieranie uczniów w zakresie rozwijania ich zainteresowań przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ramach programu, biblioteka szkolna rusza z pierwszą akcją pod hasłem „Wszyscy czytamy książki”:

Do 8 czerwca zaproponuj tytuły, autorów, serie wydawnicze do naszego zamówienia. 

Akcja „Wszyscy czytamy książki”

1. Co chciał(a)byś przeczytać? – podaj tytuł książki lub autora

………………………………………………………………………………………….………

2. Co polecasz innym do przeczytania? – podaj tytuł książki lub autora

………………………………………………………………………………………..…………

3. Co uważasz, że powinno znaleźć się w szkolnej bibliotece – podaj tytuł książki lub autora, lub serię wydawniczą

…………………………………………………………………………………………….……

Propozycje proszę składać do szkolnego nauczyciela-bibliotekarza p. Grażyny Nir