pedagodzy

Administrator  
Odsłony: 5365  

Zrzut ekranu 2019 03 17 o 18.24.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dni tygodnia

Godziny pracy Pedagoga

Gimnazjum

Wilk Wiesława

SP Czarny Bór

SP Witków

Gryka Barbara

Bocheńska Renata

Bieniasiewicz Marzena

Poniedziałek

8.00 - 11.30

8.00 - 11.00

12.45- 15.00

11.50- 13.00

14.00- 14.30

Wtorek

10.00 – 13.30

-

9.00- 12.30

12.30 - 13.00

13.30- 15.00

14.00- 14.30

Środa

8.00 - 10.00

-

11.00- 12.30

9.50- 10.35

12.30- 14.30

14.00- 14.30

Czwartek

9.00 – 12 00

-

9.00- 13.00

9.15- 10.00

Piątek

9.00 – 10 00

8.00 - 12.00

-

9.30- 13.00

11.00 – 12.30

 

 

 

 

 

Zadania pedagoga:

  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
  • prowadzenie działań pedagogicznych na terenie szkoły wraz z nauczycielami i innymi specjalistami;
  • prowadzenie obserwacji i pomiarów pedagogicznych mających na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • analizowanie poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak również ucznia, co do którego stwierdzono na podstawie działań pedagogicznych potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ocena skuteczności podjętych działań;
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • udzielanie uczniom porad i konsultacji;
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególnie w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.

 

Dni tygodnia

Godziny pracy Logopedy

 

Bieniasiewicz Marzena

Przedszkole

SP Czarny Bór

SP Witków

 

Poniedziałek

7.45 - 12.45

-

-

Wtorek

-

7.45- 9.00

-

Środa

-

7.45- 9.00

-

Czwartek

-

7.45- 9.00

-

Piątek

-

-

7.45 - 12.30