Lp.

Nazwisko i imię

rodzaj zajęć

termin (dzień tygodnia)

godzina

sala

1

Baraniec Danuta

Kółko matematyczno - informatyczne

czwartek

6 h: 12.40 – 13.25

2

 

Zaj. wyrówn. matem. IV b

wtorek

12.40 - 13.25

2

 

2

 

Bródka Dominika

Zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

7 h -: 13.30 - 14.15

17

koło j. angielskiego

poniedziałek

8 h: 14.20 - 15.05

17

3

Glazar Marzanna

Koło biologiczne - przygotow. do konkursów

czwartek

14.15 – 15.45

1

4

 

Gryka Paulina

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

13.25 – 14.15

22

koło historyczne

środa

13.30 – 14.15

22

5

Głębocka Paulina

wolontariat

Według potrzeb

 

 

Koło zainteresowań/ zajęcia wyrównawcze

poniedziałek/IV a

środa/IV b

7 h: 13.30 - 14.15

6 h: 12.40 – 13.25

24

3

Koło zainteresowań 7b/c;

czwartek

7 h: 13.30 - 14.15

24

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek

8 h: 14.20 - 15.05

24

Przygotowanie do egzaminu

środa

1h 8.15 - 9.00; III A

8 h: 14.20 - 15.05; III B

20

22

6

Janik Anna

 

 

 

Chór szkolny

wtorek

środa

piątek

5 h: 12.35 – 15.05

6 h: 12.40 – 13.2

8 h: 14.20 - 15.05

4

4

4

 

7

 

Kaczanowska Anna

zajęcia wyrównawcze

środa

8 h: 14.20 - 15.05

19

Koło j. niemieckiego

poniedziałek

7 h: 13.30 - 14.15

19

 

8

 

Kargol Elżbieta

Koło/Witków

Zaj. wyr. z geografii

Wtorek

czwartek

7 h: 13.30 - 14.15

7 h: 13.30 - 14.15

 

 

9

Kotas Teresa

 

Zaj. matematyczne

środa

12. 45 - 13.25

6

Zaj. matematyczne

wtorek

13.30 - 14.15

6

 

10

 

Kuzera Edyta

koło matematyczne

wtorek

1 h: 8.15 – 9.00

3

Zaj. wyrównawcze

wtorek

8 h: 14.20 - 15.05

1

 

11

 

Łatka Anna

zajęcia wyrównawcze

piątek

8 h: 14.20 - 15.05

5

koło chemiczne Cz. B + W

czwartek

7 h: 13.30 - 14.15

5

 

12

Pyrdoł Danuta

zajęcia SKS (jaki rodzaj?)

poniedziałek/wtorek

8 h: 14.20 - 15.05

 

Projekt edukacyjny

poniedziałek

7 h: 13.30 - 14.15

 

 

13

 

Rafałowicz Katarzyna

koło zainteresowań/teatralne

poniedziałek

7 h: 13.30 - 14.15

24

Zaj. wyrówn. z j. polskiego

wtorek

7 h: 13.30 - 14.15

24

14

Rafałowicz Konrad

Koło j. angielskiego

poniedziałek

7 h: 13.30 - 14.15

 

Zaj. wyrówn. Witków

środa

8 h: 14.35 - 15.20

 

15

Kotas Zdzisław

zajęcia SKS / narciarstwo, biathlon

środa

czwartek

8 h: 14.20 - 15.05

9 h: 15.20 – 15.55

 

 

16

 

Żuraw Honorata

Zaj. wyrównawcze

środa

13.30 - 14.15

SP

Koło historyczne

środa

14.20 - 15.05

SP

 

17

 

Urbaniak Marcin

SKS kl. I-III, IV

środa

 

czwartek

6 lub 7 h

12.35 – 13.25 13.25 -14.15

7 h: 13.30 - 14.15

 

 

18

 

Wilk Wiesława

Koło ekologiczne

 

czwartek

piątek

8 h: 14.20 - 15.05

1h: 8.15 - 9.00

3

Koło ekologiczne Witków

środa

8 h: 14.20- 15.05

3

 

19

 

Wodziak Arkadiusz

Kolo informatyczne/gazetka szkolna

poniedziałek

8 h: 14.20 - 15.05

16

zajęcia wyrównawcze

fizyka

piątek

7 h: 13.30 - 14.15

5

20

Zasada Danuta

Kółko biblijne

środa

1h: 8.15 - 9.00

 

21

Sławiec Iwona

Koło j. angielskiego SP 4-7/

wtorek

7 h: 13.30 - 14.15

 

Zajęcia wyrównawcze

piątek

1h: 8.15 - 9.00

 

22

Nir Grażyna

Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły

codziennie

7.30 - 8.50

 

23

Zamojska – Kosek Jowita

Aerobik gr 1 – młodsi I - III

Gr. 2 – starsi IV - VIII

poniedziałek

środa

8 h: 14.20 - 15.05

8 h: 14.20 - 15.05

 

24

Madejewska Jolanta

Zajęcia dydaktyczno - - wyrównawcze

czwartek

1 h: 8.15 - 9.00

 

Rozwijanie zainteresowań plastycznych

wtorek

1 h: 8.15 - 9.00

 

25

Duroł Joanna

Kółko informatyczne

czwartek

1 h: 8.15 - 9.00

sala komputerowa

Zajęcia wyrównawcze

środa

1 h: 8 - 8.45

sala nr 14

26

Bugaj Iwetta

Zajęcia wyrównawcz

czwartek

1 h: 8 - 8.45

3

Kółko plastyczne 2 a

piątek

12.40 – 13.25

3

27

Policht Małgorzata

wolontariat

 

 

sala nr 1 n. zint.

Zajęcia wyrównawcze kl. 1 a

poniedziałek

1 h: 8.15 - 9.00

sala nr 1 n. zint.

28

Turek Dorota

Zajęcia wyrównawcze III b

piątek

1 h: 8.15 - 9.00

 

Kółko sportowe Więcej ruchów dla maluchów

środa

1 h: 8.15 - 9.00

 

29

Śmiłowska Teresa

Zajęcia artystyczno – biblijno - teatralne

poniedziałek

7 h: 13.30 - 14.15

 

środa

7 h: 13.30 - 14.15